Nagroda św. Brata Alberta - Warszawa 1978

Nagroda św. Brata Alberta jest nagrodą przyznawaną co roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej. Jest ona przyznawana artystom z różnych dziedzin sztuki. Do jej laureatów należą między innymi: Zanussi, Stuligrosz, Zachwatowicz, Penderewski i inni.
 

DYPLOM przyznania nagrody św. Brata Alberta.