Kontakt

Pracownia: ul. Szkolna 2, 47-150 Leśnica, tel/fax +48 77 461-53-29
Dom: ul. Kościuszki 1, 47-150 Leśnica, tel. +48 77 461-53-49
Telefon komórkowy +48 695-838-021

e-mail: pracownia@rzezba-gross.pl